Hjælp til at starte en ny lokalforening

 

BBU vil rigtig gerne have flere lokalforeninger som medlemmer i BBU, idet vi sammen kan hjælpe og inspirere hinanden.

Det er forholdsvis enkelt at oprette en lokalforening, hvorefter du har mulighed for at søge om penge til det lokale arbejde både gennem BBU, Kommunen og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Der er dog visse krav som skal opfyldes for at blive en medlemsforening i BBU, idet BBU modtager tilskud fra tipsmidlerne via Dansk Ungdoms Fællesråd og derfor skal kunne dokumentere nedenstående:

  • Medlemmer i lokalforeningen skal registreres med navn, adresse, tlf., mail og fødselsår
  • Medlemmer skal betale mindst kr. 75 årligt i kontingent til lokalforeningen
  • Lokalforeningen skal årligt betale kr. 10 pr. medlem til BBU
  • Lokalforeningen skal indsende et regnskab for året
  • Lokalforeningen skal indsende et referat fra årets generalforsamling
  • Lokalforeningen skal indsende dokumentation for årets aktiviteter

Herunder findes en række dokumenter, som kan være en hjælp til at oprette en ny lokaleforening og samtidig en hjælp til eksisterende lokaleforeninger. 

1-2-3 Oversigt – Dette skal man huske som lokalforening – Download

1-2-3 Vedtægt – Sådan laver du vedtægter for din lokale forening – Download

1-2-3 Vedtægt – Skabelon til vedtægter, som skal tilrettes – Download

1-2-3 Stiftende Generalforsamling – Sådan afholdes en stiftende generalforsamling – Download

1-2-3 Optagelse i BBU – Sådan optages lokalforeningen i BBU – Download

1-2-3 Årlig Generalforsamling – Sådan afholdes den årlige generalforsamling – Download

1-2-3 Regnskab – Sådan laves et regnskab for lokalforeningen – Download

1-2-3 Regnskab – Skabelon til regnskab i word – Download

1-2-3 Regnskab – Skabelon til regnskab i excel – Download

1-2-3 Registrering af medlemmer – Sådan registreres medlemmer i lokalforeningen – Download

1-2-3 Børneattester – Sådan indhentes børneattester. Læs også mere her – Download