Vi tror på det, du brænder for

I BBU er der mulighed for at søge støtte til aktiviter, ledertræninger, opstart af nye lokalforeninger og mere mere. Når du melder dig ind i BBU får vi som organisation flere penge fra Dansk Ungdomsfællesråd (DUF), penge som I kan få glæde af ude lokalt til jeres aktiviteter og medlemmer. 

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 

Ansøgningspuljer

Hos DUF er der mulighed for, at du som lokalforening kan søge forskellige puljer. Hos DUF er der også mulighed at søge til inventar, noget man ikke kan hos BBU. 

Hop derfor meget gerne ind her og læs mere om hvordan I, som lokalforening kan få del i dette.